Úvodní stránka » Aktuálně » Archiv aktualit 2015 » Informace ke zdravotním prohlídkám 2015

Informace ke zdravotním prohlídkám 2015

ČSMG na svém webu zveřejnila následující informaci k lékařským prohlídkám:

Byla vydána nová Vyhláška o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu. Podle této vyhlášky se posuzování  o zdravotní způsobilosti (vydávání potvrzení k závodní činnosti) nemění. T. zn. lékařský posudek o zdravotní způsobilosti  (potvrzení o zdravotní prohlídce) k výkonnostnímu sportu v organizovaných sportovních soutěžích posuzuje a lékařský posudek vydává registrující poskytovatel (tj. pediatr nebo praktický lékař) nebo lékař v oboru tělovýchovné lékařství (viz soutěžní řád – lékařské prohlídky).

Není tedy potřeba pro všechny závodnice prohlídka od sportovního lékaře!

Je ale možné, že lékař nebude chtít razítko do průkazky dát a pouze vystaví lékařský posudek o zdravotní způsobilosti, v takovém  případě předsednictvo rozhodlo, že  bude tento posudek vydaný k závodní činnosti MG (nutné mít v posudku uvedeno) na mistrovských soutěžích akceptovat (i na oblastních přeborech) bez nutnosti razítka v záznamu o činnosti sportovce.

konec citace...

Za oblatní komisi upozorňujeme, že je třeba si pohlídat, aby na vydaném posudku bylo opravdu výslovně uvedeno, že potvrzení se vztahuje na "sportovní a závodní činnost moderní gymnastiky". Na formulářích, které jsme měli možnost vidět, toto předtištěno nebylo a lékař to musel dopisovat ručně!

Alena Hejlíková