Úvodní stránka » Oblastní komise

Oblastní komise moderní gymnastiky
- oblast západočeská

Západočeská oblastní komise moderní gymnastiky (ZPČ OK MG) je územním orgánem Českého svazu moderní gymnastiky (ČSMG) a její náplň vyplývá ze stanov ČSMG.

Náplň oblastní komise moderní gymnastiky tvoří zejména:

  • Pořádání mistrovských soutěží – oblastních přeborů, které jsou postupovou soutěží na MČR.
  • Organizačně zajišťovat vzdělávání trenérů a rozhodčích.
  • Propagovat moderní gymnastiku.
  • Rozhodovat o hospodaření s finančními prostředky oblasti.

Orgány oblastní komise moderní gymnastiky:

Valná hromada

Svolává se jedenkrát ročně, nebo pokud o to požádá 1/3 oddílů oblasti. Na jednání VH má právo vyslat každý oddíl jednoho delegáta, který musí být za tento oddíl registrován u ČSMG, s hlasem rozhodujícím. VH svolává předseda oblastní komise.

Předsednictvo oblastní komise

Tvoří předseda a předsedové jednotlivých komisí - Sportovně - technické komise (STK), Komise rozhodčích (KRO), Trenérsko - metodické komise (TMK), Komise všeobecné gymnastiky (KVG) a Komise estetické gymnastiky (ESG). Dle skutečného složení oddílů v oblasti a konkrétní potřeby můžou být některé funkce komisí sloučené nebo neobsazené.

Územní působnost Západočeské oblasti:

  • Karlovarský kraj

  • Plzeňský kraj