Úvodní stránka » Aktuálně » Archiv aktualit 2014 » Schůze oddílů ZPČ oblasti a Oblastní komise MG 7. 4. 2014

Zápis ze schůze oddílů ZPČ oblasti a oblastní komise

Přítomni: Jiří Herian, Alena Hejlíková, Olga Vodičková, Eva Fričová, Petruše Otcová, Šárka Cajthamlová.

Oblastní komise a přítomní zástupci oddílů provedli vylosování startů na oblastní přebory a projednali organizační záležitosti oblastních přeborů ZP, KP a VP 2014.

  1. Přítomní vylosovali startovní pořadí jednotlivých kategorií pro oblastní přebory ZP, KP a VP. Startovní listiny budou rozeslány všem oddílům do 10. 4. 2014. Provede Herian.
  2. Dle informace předsedkyně STK nedodaly oblastní komisi své registrace na rok 2014 oddíly SK MG Slovan Plzeň a TJ DDM Blovice. Oddíl TJ Sokol Plzeň IV nedodal v elektronické formě. Prosíme všechny uvedené oddíly, aby tak učinily do 20. 4. 2014 a registrace zaslaly Aleně Hejlíkové.
  3. V rámci oblastních přeborů bude při slavnostním nástupu vždy provedeno poděkování závodnicím, které v roce 2013 reprezentovaly oblast na MČR. Prosíme všechny oddíly, aby Jiřímu Herianovi do 15. 4. 2014 zaslali jmenné seznamy závodnic, které se v roce 2013 zúčastnily  MČR v ZP, KP nebo VP a v jakém programu závodí letos, popř. nezávodí vůbec. Pozvání obdrží i závodnice, které již aktivní závodní kariéru ukončily.
  4. Pořadatelé OP zašlou předsedovi OK seznam významných osob, které budou pozvány na OP. Provede Vodičková, Cajthamlová do 15.4.2014.
  5. Žádáme rozhodčí nominované na OP, aby zvolili vhodný oděv odpovídající důstojnosti těchto závodů. Prosíme zástupce oddílů, aby o tomto informovali své zúčastněné rozhodčí.
  6. Pro zlepšení kvality přihlášek na OP, budou s příštími rozpisy zasílány i přihlašovací formuláře.
  7. Oblastní komise vyhlásí nezávazně předběžné termíny valné hromady, přihlášek a konání oblastních přeborů a schůzek oblastní komise pro rok 2015 již v průběhu května 2014. Oddíly si tak budou moci lépe naplánovat své akce a připravit nominace závodnic. Potvrzení / změna termínů pak bude probíhat v závislosti na vyhlášení termínů mistrovství ČSMG a schválení ze strany VH oblasti. Zajistí Herian.

Jiří Herian, předseda ZPČ OK MG