Úvodní stránka » Aktuálně » Archiv aktualit 2015 » Seminář ke změně pravidel moderní gymnastiky proběhl

Seminář ke změně pravidel moderní gymnastiky proběhl

V sobotu 10. 1. 2015 proběhlo v Praze doškolení rozhodčích k novým pravidlům moderní gymnastiky platným od roku 2015. Tohoto semináře se zúčastnilo přes 100 rozhodčích z celé ČR. Naší oblast reprezentovalo 11 rozhodčích ze tří oddílů, což si myslím je pozitivní.

Důležitá je skutečnost, že na MČR volného programu budou moci rozhodovat pouze rozhodčí, které se zúčastnili Pražského semináře.

Od příštího roku ČSMG plánuje toto doškolení rozdělit na dva termíny, jedno školení by probíhalo v Praze a druhé na Moravě.

Do konce ledna by měly být na webu ČSMG zveřejněna nová pravidla, ve kterých budou zapracovány veškeré změny.

Na úrovni naší Západočeské oblasti moderní gymnastiky bude tento seminář uspořádán do zahájení jarních soutěží naší předsedkyně KRO, Gabrielou Kavalířovou.

Jiří Herian