Úvodní stránka » Aktuálně » Archiv aktualit 2016 » Zpč. OP společných skladeb 2016

Zpč. oblastní přebory společných skladeb v moderní gymnastice 2016

Na základě závěrů VH a podkladů od oddílů s orientačními počty připravovaných skladeb připravilo předsednictvo oblasti zásady pro OP společných skladeb a stanovilo formát a termín přeborů.

Zpč. oblastní přebory společných skladeb v moderní gymnastice proběhnou v sobotu 19. listopasdu 2016 v rámci pohárového závodu Systherm Cup, pořádaného TJ Slavoj Plzeň. Nad rámec otevřených kategorií vypsaných pořadatelem budou pro účely přeboru vypsány dle nahlášených skladeb, jako uzavřené pro Zpč. oblast, i ostatní kategorie. Přebor tedy bude pro linii A i linii B.

Zásady pro OP ve společných skladbách Zpč. oblasti 2016

  1. Rozhodování Zpč. OK MG o přeborech ve společných skladbách bude vycházet ze závěrů VH a podkladů získaných od oddílů k 31. 8. 2016.
  2. V souladu se závěry VH bude oblastní přebor přiřazen k pohárovému závodu pořádanému v Zpč. oblasti. Vhodný závod vybere Zpč. OK MG a s pořadatelem projedná potřebné záležitosti.
  3. Zpč. OK MG oznámí termín a místo konání OP všem oddílům oblasti do 7. 9. 2016.
  4. V případě, že v kategoriích postupujících na MČR bude pouze po jedné skladbě, a že dojde ke kolizi termínů vzhledem k přihláškám na mistrovství, Zpč. OK MG požádá ČSMG o udělení výjimky o přihlášení skladby před konáním OP. 
  5. Pořadateli připojeného přeboru náleží vybrané startovné dle jeho rozpisu, pokud bude skladba startovat v pohárové soutěži i v oblastním přeboru, nebo startovné ve výši stanovené schválenými zásadami Zpč. oblasti, pokud bude skladba startovat pouze rámci oblastního přeboru, přičemž toto vysílající oddíl musí uvést v přihlášce. 
  6. Zpč. OK MG pro oblastní přebor zajistí medaile a diplomy.
  7. Rozhodčí budou nominováni Zpč. OK MG v součinnosti s pořadatelem závodu.
  8. Rozhodčím z naší oblasti nominovaným Zpč. OK MG náleží odměna za rozhodování a cestovné dle schválených zásad Zpč. oblasti.
  9. Ostatní náklady (např. pronájem haly, ozvučení...) hradí pořadatel.

V Karlových Varech 31. 8. 2016

Jiří Herian, Alena Hejlíková